Εκτάκτως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Καζαντζάκης Η ζωή, η διαδρομή και το έργο ενός μοναδικού ανθρώπου και συγγραφέα

http://wcc.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF-6-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/

Εκτάκτως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Καζαντζάκης Η ζωή, η διαδρομή και το έργο ενός μοναδικού ανθρώπου και συγγραφέα

Εκτάκτως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Καζαντζάκης Η ζωή, η διαδρομή και το έργο ενός μοναδικού ανθρώπου και συγγραφέα μέσα από τις ανεκτίμητες συ…

Δείτε περισσότερα εδώ