Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος»

http://www.venizelos-foundation.gr/el/venizelos-o-anthropos-o-hgetis-2/

Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος»

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής), Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 20…

Δείτε περισσότερα εδώ