Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ. κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης έκανε περιοδεία στην Μακεδονία