2003-2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2003 – 2008


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΘΕΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ & Ν.Ζ. : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΤΥΠΟΥ: ΧΑΡΑ ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ