2008-2011

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2008 – 2011


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ & Ν.Ζ. :ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΘΕΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΡΑΣΥΡΗ – ΒΑΥΟΕΡ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΤΑΛΑΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΤΥΠΟΥ: ΧΑΡΑ ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΗΣ