2014-2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014 – 2017

Εμμανουήλ Βεληβασάκης
(Αμερική)
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Τραβαγιάκης Αντιπρόεδρος
Μαρία Βαμβάκη Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Βερυκάκης Ταμίας
Σταύρος Περδίκης
(Βέλγιο)
Αντιπρόεδρος Ευρώπης
Μιχαήλ Χουδαλάκης
(Αυστραλία)
Αντιπρόεδρος Αυστραλίας
Ανδρέας Φιλιατούρας Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου
Αργυρώ Παρασύρη Κοσμήτορας
Αλεξάνδρα Σαριδάκη Μέλος
Δημήτριος Γιανναδάκης Μέλος
Εύα Γκότση Μέλος
Δρ. Μαρία Χναράκη Εντεταλμένη Αντιπρόσωπος