4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»-ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, «Σπίτι Πολιτισμού»-Ρέθυμνο

10.00πμ

  • Προσέλευση & Εγγραφές Μελών Οργανισμών
  • Διαπίστευση Αντιπρόσωπων & Πληρωμή Συνδρομών

11.00πμ

  • Καλωσόρισμα & Χαιρετισμοί

12.00μμ

  • Κεντρική Ομιλία από τον Πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Δρ. Μωϋσή Μυλωνά και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης κ. Γεώργιο Αεράκη

1.00μμ

  • Διάλειμμα (αποχώρηση επισήμων)

1.30μμ

  • Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

1.45μμ

Αναφορές Πεπραγμένων: Πρόεδροι Ομοσπονδιών

3.00μμ

  • Νομιμοποίηση αντιπροσώπων: Λήξη χρόνου κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών & τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων
  • Θέματα ημερησίας διάταξης