8ο Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών: Κυριακή 7 Αυγούστου 2016