8ο Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών: Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016