Επικοινωνία

Στοιχεία Προέδρου

Emmanuel Kugiumutzis
Zwerger Str. 28
85579 Neubiberg
Germany

 

Tel Handy +49 179 2961509
Home        +49 89 60666652

Στοιχεία Γραμματέα Εντεταλμένου Αντιπροσώπου

Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης,
Πλατεία Ελευθερίας
Τ.Κ: 71201, Ηράκλειο
apodimos.pkr@crete.gov.gr
+30 2813 400 375