Επικοινωνία

Στοιχεία Προέδρου

220 Delhi Road    Scarsdale,
NY 10583 USA
EVelivasakis@gmail.com
+917 213 9564

Στοιχεία Γραμματέα Εντεταλμένου Αντιπροσώπου

Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης,
Πλατεία Ελευθερίας
Τ.Κ: 71201, Ηράκλειο
apodimos.pkr@crete.gov.gr
+30 2813 400 375