Ιστορικό Ίδρυσης

Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των ομοσπονδιών:

«Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής» κ. Σταύρος Σημαντήρης του Νικολάου ,

«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων» κ. Εμμανουήλ Πατεράκης του Δράκοντος ,

«Πανκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης» κ. Ιωάννης Επιτροπάκης του Εμμανουήλ

«Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας» , κ.Αντώνης Τσουρδαλάκης του Σωκράτη

Συνήλθε έκτακτα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του εδρεύοντος στην Αμερική Σωματείου με την επωνυμία «Παγκρητική Ένωση Αμερικής» κ. Σταύρου Σημαντήρη σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2003 κατά τις νόμιμες διατυπώσεις, στην Ιερά Μονή Αρσανίου , στο Ρέθυμνο, παρόντων των παραπάνω αναφερομένων και υπογραφόντων το καταστατικό αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συστήνουμε τριτοβάθμιο πολιτιστικό σωματείο (ένωση ομοσπονδιών) με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», με έδρα την πόλη του Ρεθύμνου.