Στόχοι

Οι στόχοι του Π.Σ.Κ.

  • Η διαφύλαξη της προγονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των δημοκρατικών παραδόσεων του Κρητικού Λαού , καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των εθίμων και ηθών του Γένους μας.
  • Η προώθηση της ιδέας του Συγκρητισμού των απανταχού Κρητών, και η υπεράσπιση των συμφερόντων της Κρήτης και του Ελληνισμού γενικότερα.
  • Η διαφύλαξη της ιστορίας, της πολιτιστικής παράδοσης της Κρήτης και η μετάδοσή της τόσο στις νεώτερες γενιές, όσο και στις κοινωνίες που διαβιούν και δραστηριοποιούνται Κρήτες.
  • Η συνεργασία και ο συντονισμός για την αμφίδρομη ανταλλαγή ιδεών, τεχνολογίας, και επιστημών για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων μας και την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης πάντα με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
  • Η υπεράσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού γενικότερα καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο όταν τα συμφέροντα του διακυβεύονται.